ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ

กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

เกี่ยวกับกระทรวง

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

นโยบายพลังงาน

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ”
05.09.2565
43

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ” จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนรวมกันกว่า 9,000 คน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
22.08.2565
64

การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้มีการพิจารณา การขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคา LPG โดยมีโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดูทั้งหมด

Hover Icon
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท R?ver Automotive
08.08.2565
59

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท R?ver Automotive ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ และเป็นไปตามที่ทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
28.07.2565
68

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 1/2565
13.09.2565
10

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับ ปพน. รปพน. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ สป.พน.

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมพิจารณา (ร่าง) “แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565 ”
01.09.2565
27

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมพิจารณา (ร่าง) “แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565 ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการสัมมนา “ตสน. ออนไลน์ พบสำนักงานพลังงานจังหวัด”
31.08.2565
33

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการสัมมนา “ตสน. ออนไลน์ พบสำนักงานพลังงานจังหวัด” ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงานได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี และผ่านช่องทางออนไลน์

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานครั้งที่ 17/2565
25.08.2565
32

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานครั้งที่ 17/2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ปี 2565 การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ข้อเท็จจริง โทษอาญา PDPA
23.06.2565
56

ข้อเท็จจริง โทษอาญา PDPA

ดูทั้งหมด

Hover Icon
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่คุณควรต้องรู้
16.06.2565
54

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่คุณควรต้องรู้

ดูทั้งหมด

Hover Icon
หลักการทำ CONSENT ตาม PDPA
08.06.2565
52

หลักการทำ CONSENT ตาม PDPA

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ใครเป็นใคร? ใน PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
06.06.2565
71

ใครเป็นใคร? ใน PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดูทั้งหมด

Hover Icon

สถานการณ์พลังงาน

บริการประชาชน (e-Service)

Back-To-Top

faq-question