วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานได้พบหารือทวิภาคีกับนาย ลี ชวน เต็ก ปลัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยนายเควิน ช็อก เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของ Energy Market Authority ประเทศสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวนโยบายในการพัฒนาภาคพลังงาน แนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงงานในสถานการณ์วิกฤติพลังงานโลก รวมถึงได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านพลังงานสะอาด การซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดน การซื้อขายและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศต่อไป