วันนี้ (2 มิ.ย. 65) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ และนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ากระทรวงพลังงาน ฝั่งตรงข้ามประตู 7