เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้หารือทวิภาคีร่วมกับนายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะเป็นหุ้นส่วนในการผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัย การส่งเสริมการค้าการลงทุนในภาคพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ พลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เทคโนโลยีการดักจับ/กักเก็บ/ใช้ประโยชน์คาร์บอน และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ เพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2050 ร่วมกัน นอกจากนั้น ฝ่ายไทยยังยืนยันการสนับสนุนแนวคิด Asian Zero Emission Community หรือ AZEC ที่เสนอโดยญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายจะได้มีการผลักดันกิจกรรม/โครงการความร่วมมือของทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิดดังกล่าว รวมถึง การผลักดันการสนับสนุนทางการเงินจากฝ่ายญี่ปุ่นผ่านกลไก Asia Energy Transition Initiative และ Asia Transition Finance เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกันและเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียต่อไป