ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ
กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:-

[email protected]

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:-

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:-

นายเริงชัย คงทอง

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:-

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6101

[email protected]

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6131

[email protected]

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6148

นายวรากร พรหโมบล

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โทรศัพท์:0-2794-3002

[email protected]

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

โทรศัพท์:0-2794-4304

[email protected]

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

โทรศัพท์:02-223-0021-9

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

โทรศัพท์:0-2612-1555

[email protected]

นายเพทาย หมุดธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6169

[email protected]

นายโกมล บัวเกตุ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6152

[email protected]

นายเรืองเดช ปั่นด้วง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6162

[email protected]

นายชำนาญ กายประสิทธิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6167

นายโสภณ มณีโชติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6167

นางสาวภาวิณี โกษา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6157

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

โทรศัพท์:0-2794-6053

[email protected]

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์:--

--

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์:0-2537-2000

Back-To-Top

faq-question

เหตุผลที่ควรเข้าเล่นเดิมพันกับเว็บ BETFLIX: เว็บสล็อตที่ยอดเยี่ยมในปี 2024 BETFLIX เป็นเว็บสล็อตที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติและข้อดีที่น่าสนใจมากมาย เพื่อให้คุณเข้าใจทั้งรายละเอียดและประโยชน์ที่คุณจะได้รับ เราขอนำเสนอเหตุผลหลักที่ทำให้ BETFLIX เป็นเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักพนันในปี 2024 นี้