ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ

กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6587

supattanapong@energy.go.th

นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6607

นายเริงชัย คงทอง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6607

นายกุลิศ สมบัติศิริ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6101

kulit@energy.go.th

รอการแต่งตั้ง

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6130

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6148

somboonno@energy.go.th

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โทรศัพท์:0-2794-3002

sarawut@dmf.go.th

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

โทรศัพท์:0-2794-4304

nantika@doeb.go.th

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

โทรศัพท์:0-2223-0021 ต่อ 9

prasert_s@dede.go.th

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

โทรศัพท์:0-2612-1555

wattanapong@eppo.go.th

รอแต่งตั้ง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:

รอแต่งตั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:

นายเพทาย หมุดธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6169

petai@energy.go.th

รอแต่งตั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:

รอแต่งตั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:

นายโกมล บัวเกตุ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6162

komolbu@energy.go.th

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

โทรศัพท์:0-2794-6053

wisak@offo.or.th

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์:0-2436-3000

boonyanit.w@egat.co.th

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์:0-2537-2000

Back-To-Top

faq-question