ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ
กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
เกี่ยวกับกระทรวง

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

นโยบายพลังงาน

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

กระทรวงพลังงาน เร่งจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
14.02.2567
34

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และระบบรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล อย่างต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาคให้กับผู้บริหารระดับสูง และพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด
02.02.2567
77

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค ให้กับผู้บริหารระดับสูง และพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ภายใต้กิจกรรมอบรม“การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
02.02.2567
27

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการและข้าราชการบำนาญในสังกัดกระทรวงพลังงานได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายในปี 2565 และ 2566 รวม 112 ราย

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ ชุมพร-ระนอง ดันพลังงานทดแทน ผ่านพลังงานจังหวัด ประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
23.01.2567
80

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ ชุมพร - ระนอง เยี่ยมชมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน พร้อมมอบนโยบายให้พลังงานจังหวัด ลั่น ประชาชนต้องเข้าถึงพลังงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีทบวงการพลังงานระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2567 (the IEA Ministerial Meeting 2024) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
15.02.2567
11

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีทบวงการพลังงานระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2567 (the IEA Ministerial Meeting 2024) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมเสวนาในงาน THAILAND ENERGY EXECUTIVE FORUM
14.02.2567
11

นายเศรษฐา ทวีสิน นายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถากิตติมศักดิ์หัวข้อจุดเปลี่ยนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน ภายในงาน THAILAND ENERGY EXECUTIVE FORUM ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาการพลังงาน และมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ทิศทางพลังงานไทยปี 2567 ณ ห้อง Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมการประชุม Special SOME 2024 and Its Associated Meetings ณ สปป.ลาว
01.02.2567
20

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัยพิเศษ Special SOME 2024 and Its Associated Meetings ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ไทยได้แสดงบทบาทด้านพลังงานหมุนเวียน โดยไทยได้เชิญประเทศสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนงานด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของอาเซียน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน - ผู้ค้าน้ำมัน ย้ำ 1 ก.พ. น้ำมันไม่ขาดสต๊อกพร้อม กองทุนเตรียมอุดหนุนต่อเพื่อลดภาระประชาชน
30.01.2567
41

กระทรวงพลังงาน - ผู้ค้าน้ำมัน เตรียมพร้อม มีน้ำมันพร้อมให้บริการ จะไม่มีการกักตุน โดยหลังสิ้นสุดมาตรการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซินในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 กระทรวงพลังงานจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุนเพื่อลดภาระประชาชน วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนกแห่เติมน้ำมัน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคม
23.11.2566
71

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคม

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบองค์กฐินพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร
27.10.2566
69

กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบองค์กฐินได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ บัญชีเลขที่ 980-5-19804-9 ชื่อบัญชี ”กฐินพระราชทาน กระทรวงพลังงาน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
เตือนภัยรูปแบบใหม่ !!! ** ห้ามสแกนเด็ดขาด ** อาจถูกดูดเงินจนหมดบัญชี
24.10.2566
53

เตือนภัยรูปแบบใหม่ !!! คนร้ายจะนำใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำหรือค่าไฟ ไปใส่ตู้ไปรษณีย์ตามบ้านหรือเสียบไว้ตามรั้ว โดยจะมีการแนบกระดาษที่ให้สแกนคิวอาร์โค้ดไปด้วย ** ห้ามสแกนเด็ดขาด ** อาจถูกดูดเงินจนหมดบัญชี ด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงพลังงาน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน ขอชี้แจงว่าตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพ ส่ง SMS ข้อความ คืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ”ไม่เป็นความจริง”
09.10.2566
49

ตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพ ส่ง SMS ข้อความ คืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า กระทรวงพลังงาน ขอชี้แจงว่า ”ไม่เป็นความจริง” ขออย่าได้หลงเชื่อและอย่ากดลิ้งค์ที่มิจฉาชีพส่งมาโดยเด็ดขาด

ดูทั้งหมด

Hover Icon
สถานการณ์พลังงาน
บริการประชาชน (e-Service)

Back-To-Top

faq-question

เหตุผลที่ควรเข้าเล่นเดิมพันกับเว็บ BETFLIX: เว็บสล็อตที่ยอดเยี่ยมในปี 2024 BETFLIX เป็นเว็บสล็อตที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติและข้อดีที่น่าสนใจมากมาย เพื่อให้คุณเข้าใจทั้งรายละเอียดและประโยชน์ที่คุณจะได้รับ เราขอนำเสนอเหตุผลหลักที่ทำให้ BETFLIX เป็นเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักพนันในปี 2024 นี้