ตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพ ส่ง SMS ข้อความ คืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า
กระทรวงพลังงาน ขอชี้แจงว่า "ไม่เป็นความจริง"
ขออย่าได้หลงเชื่อและอย่ากดลิ้งค์ที่มิจฉาชีพส่งมาโดยเด็ดขาด ?