ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ
กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
เกี่ยวกับกระทรวง

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

นโยบายพลังงาน

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

องคมนตรีเป็นประธานในงานครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
17.05.2567
2

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในงานครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน กฟผ. ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระปรมาภิไธยชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล” เมื่อปีพุทธศักราช 2500

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำเสนอ นายกฯ โชว์นวัตกรรมผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก
15.05.2567
13

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำเสนอนิทรรศการด้านพลังงานแก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุม โดยเป็นนวัตกรรมการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก/ยางพารา ใช้เทคโนโลยีไพโรไลซีส ซึ่งน้ำมันที่ได้จะนำไปใช้กับเครื่องยนต์การเกษตรเป็นหลัก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร นอกจากจะสามารถผลิตน้ำมันได้ในราคาถูกแล้ว ยังสามารถลดปริมาณขยะได้อีกด้วย โดยเทคโนโลยีนี้เกิดจากครูน้อย หรือ นายทวีชัย ไกรดวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนใน จังหวัดสกลนคร ที่เกิดความสนใจ ทดลอง จนประสบความสำเร็จ

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี รับฟังชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
13.05.2567
28

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ถึงปัญหาเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากเครื่องสูบน้ำของโรงสูบน้ำไร่โคก - ไร่สะท้อน ที่ชำรุดเสียหายและยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอให้ประชาชนมั่นใจเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่จังหวัดระยอง ไม่กระทบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและการจ่ายก๊าซ
09.05.2567
13

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอให้ประชาชนมั่นใจเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ที่จังหวัดระยอง ไม่กระทบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและการจ่ายก๊าซในเขตอุตสาหกรรม หลังการประขุมติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้า

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีเปิดงาน ERC Forum 2024
16.05.2567
5

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ พลังงานหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน (Renewable & Sustainable Energy Transition) ในพิธีเปิดงาน ERC Forum 2024 โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีระหว่างประเทศ

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ครั้งที่ 2
10.05.2567
7

กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน ติดตามสถานการณ์ที่ มาบตาพุด จ.ระยอง หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ถังจัดเก็บสารไพรโรไลสิส
09.05.2567
16

กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ถังจัดเก็บสารไพรโรไลสิส แก๊สโซลีน ของ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการผลิตอะโรเมติก (กลุ่มเส้นใยประดิษฐ์)  พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมพร้อมรับมือ

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “บทบาทของภาคพลังงานต่อการลดก๊าซเรือนกระจก”
01.05.2567
34

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “บทบาทของภาคพลังงานต่อการลดก๊าซเรือนกระจก” โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงพลังงานมีความรู้ และเท่าทันต่อทิศทางพลังงานโลกที่มุ่งสู่การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทิศทางของไทยที่จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ!! โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
28.02.2567
48

เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ!! โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินการอัปเดตข้อมูล หลอกให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอเรียนว่า ”ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ ให้ดำเนินการใดๆ ทางโทรศัพท์ ขออย่าหลงเชื่อและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น” หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 0 2140 6239-40 , 6250

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคม
23.11.2566
114

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคม

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบองค์กฐินพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร
27.10.2566
111

กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบองค์กฐินได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ บัญชีเลขที่ 980-5-19804-9 ชื่อบัญชี ”กฐินพระราชทาน กระทรวงพลังงาน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
เตือนภัยรูปแบบใหม่ !!! ** ห้ามสแกนเด็ดขาด ** อาจถูกดูดเงินจนหมดบัญชี
24.10.2566
98

เตือนภัยรูปแบบใหม่ !!! คนร้ายจะนำใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำหรือค่าไฟ ไปใส่ตู้ไปรษณีย์ตามบ้านหรือเสียบไว้ตามรั้ว โดยจะมีการแนบกระดาษที่ให้สแกนคิวอาร์โค้ดไปด้วย ** ห้ามสแกนเด็ดขาด ** อาจถูกดูดเงินจนหมดบัญชี ด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงพลังงาน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
สถานการณ์พลังงาน
บริการประชาชน (e-Service)

Back-To-Top

faq-question

เหตุผลที่ควรเข้าเล่นเดิมพันกับเว็บ BETFLIX: เว็บสล็อตที่ยอดเยี่ยมในปี 2024 BETFLIX เป็นเว็บสล็อตที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติและข้อดีที่น่าสนใจมากมาย เพื่อให้คุณเข้าใจทั้งรายละเอียดและประโยชน์ที่คุณจะได้รับ เราขอนำเสนอเหตุผลหลักที่ทำให้ BETFLIX เป็นเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักพนันในปี 2024 นี้