ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ

กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม Town hall “พลังงาน โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต Zero Corruption”
2 ธันวาคม 2565
4

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม Town hall “พลังงาน โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต Zero Corruption” ณ ศูนย์บริการร่วม ชั้น 3 กระทรวงพลังงาน โดยมี นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พลังงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมงาน ประมาณ 150 คน

Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2022
1 ธันวาคม 2565
8

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2022 ภายใต้แนวคิด New Chapter of Green Energy : Thailand’s Opportunities and Challenges บทใหม่พลังงานสีเขียวของประเทศไทย โอกาสและความท้าทาย จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society - Thailand หรือ IEEE PES - Thailand) พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษและมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง จำนวน 4 รางวัล ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Hover Icon
รองปลัดกระทรวงพลังงานเข้ารับรางวัลในงาน “Digital Government Awards 2022”
30 พฤศจิกายน 2565
47

รองปลัดกระทรวงพลังงานเข้ารับรางวัลในงาน “Digital Government Awards 2022” วันนี้ (30 พ.ย. 2565) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน มอบโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในงานประกาศรางวัลความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่แห่งปี “Digital Government Awards 2022” (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

Hover Icon
รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
29 พฤศจิกายน 2565
7

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทิศทางการดำเนินงานให้กับพลังงานจังหวัด 76 จัดหวัด ผ่านการประชุมออนไลน์

Hover Icon
กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand’s Energy Future ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์
24 พฤศจิกายน 2565
34

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับนางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Thailand’s Energy Future ณ ห้องประชุม Synergy Hall ศูนย์ Energy Complex ซึ่งกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย สมาคมหอการค้าไทยนอร์เวย์ Norwegion Energy Partner และ Norway Connect

Hover Icon

Back-To-Top

faq-question