วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท Rêver Automotive ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ และเป็นไปตามที่ทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตาม นโยบาย 30@30 คือ การตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือ รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 การเข้ามาลงทุนและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของหลายบริษัทที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยในปัจจุบัน จะทำให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านราคาและคุณภาพ รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) ในอนาคตแบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้มิติ “Collaboration for Change: C4C ก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาด จับมือพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ที่นอกจากจะเน้นให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมุ่งสู่การดำเนินงานในยุค Energy Transition แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกด้วย