ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ

กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประชุม The 2nd Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting ผ่านระบบการประชุมทางไกล
26 กันยายน 2565
18

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมการประชุม The 2nd Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry) ของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้งาน Tokyo GX Week

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนแผนพลังงานชาติและภารกิจกระทรวงพลังงานในส่วนภูมิภาค
22 กันยายน 2565
11

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพลังงานในสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานที่ผันผวน ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานรวมถึงพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนแผนพลังงานชาติและภารกิจกระทรวงพลังงานในส่วนภูมิภาค

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ”
5 กันยายน 2565
52

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ” จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนรวมกันกว่า 9,000 คน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
22 สิงหาคม 2565
82

การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้มีการพิจารณา การขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคา LPG โดยมีโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Hover Icon
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท R?ver Automotive
8 สิงหาคม 2565
65

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท R?ver Automotive ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ และเป็นไปตามที่ทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

Hover Icon

Back-To-Top

faq-question