วันนี้ (10 ตุลาคม 65) กระทรวงพลังงานจัดงานนิทรรศการ "รู้ รักษ์ ประหยัดพลังงาน" โดยได้รับเกียรติจากนายเริงชัย คงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 1 ในแต่ละวันจะมีการแสดงหมุนเวียนให้ได้รับชม ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและการแสดง ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการการเข้าชม