นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีข้าราชการและข้าราชการบำนาญในสังกัดกระทรวงพลังงานได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายในปี 2565 และ 2566 รวม 112 ราย