องคมนตรีเป็นประธานในงานครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2567) เวลา 08.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในงานครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายชื่นชอบ คงอุดม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองน.ส.อรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน กฟผ. ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระปรมาภิไธยชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล” เมื่อปีพุทธศักราช 2500 และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน และทรงกดปุ่มขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 เข้าสู่ระบบ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507 นับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 60 รูป ทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษานักเรียนทุนมูลนิธิเขื่อนยันฮี จำนวน 236 ทุน
เวลา 10.15 น. องคมนตรีได้เปิดอาคารและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “มหานทีนวมินทร์ สายน้ำเพื่อแผ่นดิน” สื่อถึงสายน้ำอันยิ่งใหญ่ดั่งน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ หล่อเลี้ยงอาณาราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินมาอย่างยาวนาน จวบจนถึงในรัชสมัยปัจจุบัน จากนั้นได้ร่วมหว่านพันธุ์ข้าวมงคล และปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนภูมิพล
เวลา 10.55 น. องคมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดอาคารคัดกรองผู้ป่วย “อาคารครบรอบ 60 ปี เขื่อนภูมิพล” ณ โรงพยาบาลสามเงา จ.ตาก ที่สร้างขึ้นภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 รองรับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อแบบแยกพื้นที่ออกจากการดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไป และขยายพื้นที่รอคอยผู้ป่วยนอก เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้องคมนตรีได้ร่วมตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแว่นแก้ว เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับประชาชนกว่า 1,000 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
จากนั้นเวลา 13.00 น. องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ ณ อาคารเกษม จาติกวณิช โดยภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกแห่งรวมกัน 34,368ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 56% ของความจุ ซึ่งมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2566 ที่ประมาณ 1,773ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในเขื่อนประมาณ 6,190 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 46% ของความจุเขื่อน ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าปี 2566 ประมาณ 1,637ล้านลูกบาศก์เมตร
และในเวลา 19.00 น. องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล รับชมการแสดง แสง สี เสียง การฉายวีดิทัศน์ “60 ปี เขื่อนภูมิพล” ผ่านม่านน้ำ พร้อมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์กองทัพเรือ เยี่ยมชมพื้นที่ตกแต่งประดับไฟ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนภูมิพลกว่า 60 แห่ง