“พีระพันธุ์” เร่งทุกภาคส่วน ศึกษา เข้าใจ พัฒนาด้านพลังงาน เพื่อรับมือภาวะโลกร้อนไปพร้อมกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรม
วันนี้ (4 ก.ค. 67) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 20 (วพน.20) ใจความตอนหนึ่งว่า พลังงานมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซ ซึ่งปัจจุบันการใช้พลังงานทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ยังคงเผชิญกับวิกฤตด้านราคาพลังงาน ทั้งจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ที่ยังไม่มีข้อยุติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญกระทบข้อจำกัดในการผลิตและจัดหาพลังงาน และการเข้าถึงพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นภาวะโลกร้อน ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยให้ความสำคัญและเร่งการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การบริหารจัดการและใช้พลังงานอย่างยั่งยืน จึงเป็นวาระสำคัญของโลกที่ครอบคลุมใน 3 มิติ คือ 1) Security คือมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 2) Affordability คือราคาพลังงานที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม และ 3) Environment คือพลังงานที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งวาระเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้โดยร่วมสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน เพื่อมีส่วนช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
“ในระยะยาว ทิศทางพลังงานของประเทศยังคงต้องให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2050 และ Net Zero ในปี ค.ศ. 2065 รวมทั้งการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน การแก้กฎหมายให้ราคาพลังงาน มีความยุติธรรม ประชาชนเข้าถึงได้
โดยผู้เข้าอบรม วพน. รุ่นที่ 20 นี้ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ก็มีส่วนสำคัญที่จะนำความรู้ที่ได้มาผลักดันและสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืน และนำพาประเทศเปลี่ยนแปลงสู่ Net Zero Emissions ในราคาที่เป็นธรรมไปพร้อมกันได้” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในตอนท้าย