#รวมพลังานไทยลดใช้พลังงานหาร2
.
วิธีประหยัดพลังงานดีๆ โซนห้องนั่งเล่น
.
โทรทัศน์
เลือกซื้อพัดลมที่ติดฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
.
พัดลมไฟฟ้า
เลือกซื้อพัดลมที่ติดฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5 ปรับระดับ Speed 1 ระดับ, ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
.
เครื่องปรับอากาศ
เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ติดฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5 เพิ่มอุณหภูมิ 1 องศา, ล้างเครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง/ปี
.
#พพ #EnergyDEDE #พลังงานดีชีวีมีสุข