วันนี้ (8 มกราคม 2566) นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง