กระทรวงพลังงานแจ้ง 31 มกราคมนี้ สิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตกลุ่มน้ำมันเบนซิน มั่นใจใช้กองทุนฯน้ำมันบริหารจัดการราคาลดผลกระทบประชาชน

กระทรวงพลังงานมั่นใจการบริหารจัดการราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน หลังสิ้นสุดมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้ โดยจะใช้กลไกการสนับสนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดภาระประชาชน

วันนี้ (26 มกราคม 2567) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่ ครม. ได้มีมติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซิน ประกอบกับกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทุกประเภท ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลงตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา โดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่กำลังจะถึงนี้ ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ทั้งการบริหารจัดการเรื่องราคาโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) และการบริหารจัดการเรื่องปริมาณการจัดหาและการจำหน่ายโดยกรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ มั่นใจแม้สิ้นสุดมาตรช่วยเหลือดังกล่าว ยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

“มาตรการช่วยกลุ่มเบนซินที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคมนี้ เป็นไปตามมติ ครม.ที่กระทรวงพลังงานเสนอในการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ใช้น้ำมันเบนซินในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงพลังงานขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้กระทรวงพลังงานจะใช้กลไกของกองทุนฯน้ำมันเข้ามาบริหารจัดการเรื่องราคาน้ำมัน เพื่อไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันตรวจสอบให้มีน้ำมันพร้อมจำหน่ายเต็มที่ ซึ่งหากไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน 02-794-4111 และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงพลังงาน 02-140-6081” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว