วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถากิตติมศักดิ์หัวข้อจุดเปลี่ยนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน ภายในงาน THAILAND ENERGY EXECUTIVE FORUM ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาการพลังงาน และมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ทิศทางพลังงานไทยปี 2567 ณ ห้อง Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ