โซล่าร์เซลล์ช่วยผลิตไฟได้เฉพาะช่วงกลางวัน ส่งผลให้เกิด Peak? ตอนกลางคืน ส่วน? Reserve? Margin? ลดลง?จากปีที่แล้ว

วันนี้ (30 เมษายน 2567) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึง สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) อยู่ที่ 36,699.9 เมกะวัตต์ เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 21.00 น. ซึ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยจะเห็นได้ว่าเป็นการเกิดพีคในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Cell ไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าออกมาช่วยรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบได้ ทั้งนี้ ตัวเลขระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) ซึ่งเป็นการคำนวณจาก กำลังผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้จริงของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิดในช่วงที่จะเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด พบว่า ประเทศไทยยังคงมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง อยู่ที่ ประมาณ 25.8% ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด อยู่ที่ 34,826.5 เมกะวัตต์ ในเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตสำรองประมาณ 30.9%) อย่างไรก็ดีกระทรวงพลังงานจะติดตามการใช้ไฟฟ้าและการสำรองไฟฟ้าของประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป